Om RCA

Organisation, værdier og praktisk information

RCA's kerneopgave er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb for ledige borgere med fokus på at udvikle ressourcer og kompetencer og på den måde at styrke forudsætningerne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

RCA er en del af Job og Velfærd i Aalborg Kommune. Organisatorisk placeret i Job- og Uddannelsesafdelingen.

RCA er en resultatorienteret og visionær organisation, hvor vi arbejder ud fra en beskæftigelsesfaglig tilgang og tager udgangspunkt i et værdigrundlag og menneskesyn, hvor vi tror på, at alle borgere har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller få en uddannelse.

RCA råder over en række professionelle værksteder, som fungerer som ordreproducerende værksteder, der udfører opgaver for en lang række private og offentlige virksomheder. Det drejer sig om produktioner på træ- og metalområdet, montageopgave hvor vi samler diverse produkter for virksomheder, miljøsortering og genanvendelsesforretning og endelig kantinedrift i flere offentlige kantiner. Alt sammen midler til at bringe borgeren i beskæftigelse eller tættere på. 

Vi er ca. 80 medarbejdere, som alle på forskellig vis bidrager til at løse kerneopgaven.

RCA modtager primært borgere fra Aalborg Kommune, men det er også muligt for de omkringliggende kommuner at benytte RCA's tilbud.

Læs mere om værdigrundlaget i Job og Velfærd på Aalborg Kommunes hjemmeside

Kantine

Skal jeg selv medbringe mad, når jeg skal møde på RCA? Det kommer an på, hvor du skal møde

  • På Skjernvej 7 er der kantine
  • På Tarmvej 7/STU College kan man benytte kantinen på Skjernvej 7
  • På Genbrugspladsen GPS'en i Nørresundby er der IKKE kantine. Her skal du selv medbringe din mad
  • På Skydebanevej 98/Renoveringsværkstedet er der IKKE kantine
  • I Kantinen i Kayerødsgade kan du også købe din mad

Parkering

Ressourcecenter Aalborg er placeret på 5 adresser

  • Skjernvej 7, som er RCA´s hovedafdeling, har et stort antal P-pladser, men mange af disse er jævnligt optaget af køretøjer ifm. godstransport
  • Tarmvej 7, hvor STU College bor, har gratis parkering
  • Sundsholmen 20 i Nørresundby, hvor Genbrugspladsen GPS'en ligger, har gratis P-pladser til rådighed
  • Skydebanevej 98, hvor Renoveringsværkstedet ligger, har gratis P-pladser til rådighed
  • I Kantinen i Kayerødsgade kan der ikke anvises gratis P-pladser. Her henvises der til offentlige P-pladser i området
Del indhold