Beskæftigelsesrettet forløb for borgere over 30 år

Forløbet er et individuelt tilrettelagt og beskæftigelsesrettet forløb for borgere over 30 år, som af helbredsmæssige eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og har behov for en udviklende indsats med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

RCA varetager produktionsopgaver inden for blandt andet montage, køkken-, metal- og træområdet. Igennem forløbet vil du deltage i jobrelaterede aktiviteter på vores værksteder, have mulighed for virksomhedspraktik og tage del i forskellige sundhedsaktiviteter. 

Formål

  • At udvikle din arbejdsevne frem mod hel eller delvis selvforsørgelse
  • At få synliggjort kompetencer, udviklingsbehov, muligheder og ønsker i forhold til fremtidig beskæftigelse og evt. uddannelse
  • At få udvidet dit jobperspektiv
  • At få redskaber til at se et evt. brancheskift. 

Indhold

  • Det individuelle forløb planlægges i samarbejde med jobcenterrådgiveren
  • Konkrete mål for forløbet fastsættes i samarbejde med jobcenterrådgiveren
  • Deltagelse i værkstedsarbejde for at opnå praktiske færdigheder
  • Mulighed for virksomhedspraktik
  • Sundhedsaktiviteter 

Praktiske oplysninger

Forløbet foregår hos RessourceCenter Aalborg på Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst.

Der er opstart hver mandag, og mødetiden første dag er kl. 9.00

Du skal være opmærksom på, at hvis du en dag er syg eller af anden årsag ikke kan møde som aftalt, skal du ringe til RCA på telefonnummer 9982 3000 (RCAs administration). Fraværsmelding skal ske i tidsrummet kl. 7.30 - 8.00. Det er ikke muligt at melde afbud på SMS.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til forebyggelse af Covid-19.

Hvis dit arbejde på vores værksteder kræver arbejdstøj, kan du låne tøj i den periode, du er tilknyttet. Du vil få udleveret tøjet på første dag.

Du vil have adgang til kantinen, hvor der er mulighed for at købe morgenmad og frokost samt snacks og drikkevarer.

Der er gratis parkering på Skjernvej 7.

Det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, du er tilknyttet kurset, da RCA også er en uddannelsesinstitution med borgere under 18 år.

Kontakt

Vil du gerne vide mere, så kontakt os på tlf. 9982 3000.

Del indhold