Beskæftigelsesrettet intensivt og jobrettet dansk

Intensivt og Jobrettet Dansk er et 8 ugers forløb for dig, som er ledig kontant­hjælps- eller dagpengemodtager og som oplever, at sproglige vanskeligheder påvirker dine muligheder for at komme i job, og hvor der er behov for hjælp til at skrive cv og etablere virksomhedspraktik.

I forløbet vil du via værkstedsarbejde i jobnære rammer udvikle dine danskkundskaber inden for det talte sprog, hvilket vil understøtte dine muligheder for at komme i beskæftigelse. Derudover vil du via individuel vejledning tilegne dig viden om det danske arbejdsmarked samt modtage sparring og støtte til at optimere dit CV og jobsøgningsmateriale. Via værkstedsarbejdet tilegner du dig endvidere kompetencer, som du kan skrive ind i dit CV og som evt. kan give anledning til justering af din tresporede jobstrategi.

Du og dine kontaktpersoner arbejder gennem forløbet hen imod, at du kommer i job eller virksomhedspraktik.

Formål:

  • Forbedre danskkundskaber
  • Få udvidet jobperspektiv
  • Understøtte en jobsøgningsstrategi ift. alle tre spor i den tresporeret jobstrategi (ABC)
  • Arbejde med og få sparring på jobsøgningsmateriale fra medarbejder
  • Komme hurtigst muligt i selvforsørgelse

 

Praktiske oplysninger:

Mødested og kontakt:

Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst

Kontakt til Ressource Center Aalborg:

Tlf. 9982 3000

 

Parkering:

Der er gratis parkering på Skjernvej 7.

 

Arbejdstid:

Kl. 07:30-14:30, fredag kl. 07:30-14:00

I alt 34,5 timer ugentligt fordelt på 5 dage.

Den første dag møder du kl. 09:00, hvor du bliver introduceret til forløbet.

Der er løbende optag hver mandag.

 

Arbejdstøj:

Du kan låne tøj, hvis dit arbejde på værkstedet kræ­ver det. Tøjet udleveres på første kursusdag.

 

Kantine:

Du kan købe morgenmad og frokost samt snacks og drikkevarer i kantinen.

 

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, du er tilknyt­tet kurset, da RCA også er en uddannelsesinstitution med borgere under 18 år.

 

Husk: Medbring dit NemID for at logge på Jobnet.

Der er adgang til computere, men du er også vel­kommen til at medbringe din egen.

Del indhold