Beskæftigelsesrettet danskuddannelse

Et forløb i tæt samarbejde med Sprogcenter Aalborg

Formål

På forløbet er målet, at deltagerne lærer jobrettet dansk, udvider deres kompetencespor og får kendskab til det danske arbejdsmarked.

Deltagerne vil gennem forløbet arbejde på værkstederne på RessourceCenter Aalborg og derigennem tilegne sig dansk på et kommunikativt plan, hvilket giver dem større forudsætning for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Sprogsporet under forløbet på RCA omhandler udvikling af det mundtlige sprog, hvor der arbejdes med brug af højfrekvente ord.

Indhold

På Lær dansk på RessourceCenter Aalborg lærer deltagerne dansk gennem værkstedsarbejde. Efter forløbet er det realistisk for deltagerne at kunne begå sig på en virksomhed. Forløbet er et individuelt tilrettelagt forløb og tager udgangspunkt i deltagerens sproglige behov og sproglige niveau.

Udgangspunktet på værkstederne er arbejdspladsrelevant dansk: altså det danske sprog man skal kunne for at kunne varetage sine opgaver tilfredsstillende. Indholdet er f.eks. emner som arbejdsprocedurer, instruktioner, manualer og skemaer, sikkerhed, maskiner, hygiejne, m.m., men også det sprog man bruger i sociale sammenhænge på en virksomhed.

Forløbets varighed er 13 uger med mulighed for forlængelse, når der er progression sprogligt og beskæftigelsesmæssigt. Progression beskæftigelsesmæssigt er i denne kontekst til nærmeste udviklingszone, som fx kunne være virksomhedspraktik. Sprogcentret vurderer løbende, om der sker progression rent sprogligt.

Praktiske oplysninger

Forløbet foregår hos RessourceCenter Aalborg på Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst. 

Mødetiden på forløbet på 34,5 timer om ugen og der er løbende optag hver mandag.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt RCA:

Del indhold