Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse på RCA er et tilbud om beskæftigelse efter Servicelovens § 103 for førtidspensionister, som ønsker et bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet via en ansættelse under beskyttede rammer.

Man ansættes som centermedarbejder på et af vores værksteder, og jobindhold samt arbejdstid tilrettes individuelt ud fra interesser og under hensyntagen til eventuelle skånehensyn. Medarbejdergruppen af centermedarbejdere sikres indflydelse og inddragelse via RCA’s Centerråd, og der er fokus påtrivsel via regelmæssige sociale arrangementer og udflugter.

Ansættelse som centermedarbejder på RCA sker i samarbejde med Ældre- og Handikapforvaltningen, da det skal vurderes individuelt forud for ansættelsen, om det er den rette arbejdsplads for den enkelte.

Kontakt

Vil du gerne vide mere, så kontakt os på tlf. 9982 3000.

Del indhold