ITV

Individuelt Tilrettelagt Virksomhedsvendt indsats for dig, som af helbredsmæssige eller sociale årsager befinder dig uden for arbejdsmarkedet og har behov for en udviklende indsats med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Du har en grundlæggende motivation for at udvikle dig i retning af arbejdsmarkedet, hvilket vil være udgangspunktet for, at vi sammen med dig planlægger forløbets indhold ved opstarten. Forløbets længde vil typisk være på i alt 13 uger.

Det overordnede formål med indsatsen er udvikling af din arbejdsevne frem mod hel eller delvis selvforsørgelse.

Dine konkrete jobmål og mål for forløbet fastsætter du i samarbejde med din jobcenterrådgiver, og der vil løbende blive justeret i målene i samråd med din jobcenterrådgiver, hvis det viser sig nødvendigt.

Under indsatsens første del er der fokus på udvikling af kompetencer, hvilket sker via praktisk værkstedsarbejde på Ressourcecenter Aalborgs interne værksteder. Ressourcecenter Aalborg varetager opgaver indenfor blandt andet montage-, pakkeri-, lager-, køkken-, metal- og træområdet.

Du vil i denne periode ligeledes deltage i jobsøgningsaktiviteter, hvor der blandt andet arbejdes med CV og tresporet jobstrategi hen imod, at der efterfølgende iværksættes virksomhedspraktik inden for et område, der er relevant for dig.

I den sidste del af forløbet deltager du i en virksomhedspraktik, hvor formålet er, at du opnår kompetencer og eventuelt ordinære løntimer.

Der er opstart i forløbet hver mandag og mødetiden første dag er kl. 9.00, på adressen Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst.

Du skal være opmærksom på, at hvis du en dag er syg eller af anden årsag ikke kan møde som aftalt, skal du ringe på telefonnummer 99 82 30 00 (Ressourcecenter Aalborgs administration). Fraværsmelding skal ske i tidsrummet klokken 7.30 - 8.00. Det er ikke muligt at melde afbud på SMS eller email.

Hvis dit arbejde på vores værksteder kræver arbejdstøj, kan du låne tøj i den periode, du er tilknyttet. Du vil få udleveret tøjet på første dag.

Du vil have adgang til kantinen, hvor der er mulighed for at købe morgenmad og frokost samt snacks og drikkevarer.

Der er gratis parkering på Skjernvej 7.

Det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, du er tilknyttet kurset, da RCA også er en uddannelsesinstitution med borgere under 18 år.

Kontakt

Vil du gerne vide mere, så kontakt os på telefon 99 82 30 00.

Del indhold