Jobperspektiv

Forløbet er et beskæftigelsesrettet samtale- og gruppeforløb som via en individuel og gruppebaseret indsats understøtter borgerens udviklingsmuligheder mod arbejde og uddannelse.

Målgruppen kendetegnes ved, at de af helbredsmæssige (fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en særlig udviklende og afklarende indsats.

Målgruppe:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år – målgruppe 6.3
  • Borgere som ikke skal fritages for beskæftigelsesrettet tiltag og som ikke kan deltage i anden beskæftigelsesrettet tiltag for nuværende.
  • Borgere, hvor der er behov for en personlig og individuel vejledning med fokus på arbejdsmarkedet.

Formål

Det overordnede formål med forløbet er udvikling af borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og understøtte vejen frem mod selvforsørgelse. Indholdet i forløbet understøtter en forandringsproces som udvikler den enkelte borgers viden om og indsigt i arbejdsmarkedet, med henblik på at finde udviklingspunkter der fremadrettet skal arbejdes med for at borger kan komme tættere på arbejdsmarkedet. 

Borgerens mål for forløbet beskrives i henvisning af borger og kan blandt andet omfatte:

  • Kvalificering af CV og evt. ABC-spor
  • Afklaring af ressourcer og udviklingspotentiale med fokus på fremtidige job- og uddannelsesmuligheder
  • Opnå viden om brancheområder, hvor borger kan se sig selv i et fremtidsperspektiv

Indsatsbeskrivelse

Indholdet vil bestå af individuelle og gruppebasserede ressourceorienterede og motiverende samtaler, med fokus på borgeres ressourcer og udviklingsmuligheder. Herunder afklaring af borgers nærmeste udviklingszone, med henblik på at kunne pege på udviklingsspor i det fremadrettede forløb for borger. Der vil i forløbet være fokus på progression og dermed viderevisitering til virksomhedskonsulent, små job med mening og RCA.

Der udarbejdes et kort opfølgningsnotat efter hver individuelle samtale med fokus på konkrete aftaler med borger.

Forløbet består af følgende:

  1. Individuel samtale med fokus på af afdække nuværende ressourcer og motivation, herunder gennemgang af CV og ABC-spor.
  2. Opfølgende individuel samtale, hvor der udarbejde plan for næste udviklingsspor med udgangspunkt i Job- og aktivhusets tilbudsvifte.

Forløbet kan koordineres med konkrete sideløbende indsatser, for eksempel behandlingsindsatser.

Der vil løbende indtag med 20 deltagere.

Varighed

Jobperspektiv på RCA er et 3 ugers forløb jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91, med i alt 2 individuelle samtaler af 45 minutters fremmøde pr. gang samt 3 timers gruppebasseret vejledning, som foregår på Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst.

Der vil være løbende optag.

Ved fravær

Borger skal melde afbud til RCA ved sygdom. Afbud skal være mellem klokken 07.30-08.30. Der tilbydes staks en ny tid til samtale. Ved udeblivelse kontaktes borgers rådgiver.

Kontakt

Vil du gerne vide mere, så kontakt os på tlf. 9982 3000.

Del indhold