Nytteindsats på IT- og renoveringsværkstedet på Skydebanevej 98

Nytteindsats er udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlig virksomheder.

Nytteindsatsforløbet er for dig, som er uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager, jobparat kontanthjælpsmodtager, modtager af overgangsydelse omfattet af  eller modtager af arbejdsløshedsdagpenge. I Nytteindsatsen på IT- og renoveringsværkstedet arbejdes der med praktisk værkstedsarbejde.

Formål

  • At du skal yde en beskæftigelses- og uddannelsesfremmende indsats og dermed blive selvforsørgende inden for kort tid.

Arbejdsopgaverne i IT-værksteder består af

  • Opsætning af brugbare brugte computere. Disse sendes med som u-lands hjælp, når de er klargjorte med Windows
  • Miljøbehandling af udstyr, der vurderes ikke-egnet til genbrug.

Arbejdsopgaverne på Renoveringsværkstedet, som vi udfører for Danida, består af

  • Afhentning af udstyr hos donatorer rundt omkring i DK - primært i Jylland
  • Test af hospitalsudstyr f.eks. røntgen, ultralydsudstyr og monitoreringsudstyr
  • Pakning af containere med u-landshjælp, der sendes til 3. verdenslande
  • Udmåling af styrke i briller som er indsamlet.

Sideløbende med værkstedsarbejdet sætter vi sammen fokus på din jobsøgningsaktivitet samt udarbejdelse og opdatering af dit CV.

Er du omfattet af et uddannelsespålæg, vil du også blive støttet i at søge optagelse på én eller flere konkrete uddannelser.

Praktiske oplysninger

Første dag skal du møde kl. 8.30 på adressen Skydebanevej 98, 9000 Aalborg.
Her vil du få en introduktion samt udlevering af arbejdstøj, hvis det er nødvendigt.

Mødetider

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 14.30 (fredag kl. 7.30 - 14.00)

I alt 34,5 timer ugentligt fordelt på 5 dage.

Kontakt

Vil du gerne vide mere, så kontakt os på tlf. 9982 3000

Del indhold