STU College

Praktisk orienteret 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU College henvender sig til dig, som er i målgruppen for en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er, at støtte dig til et selvstændigt voksenliv for eksempel en dagligdag i egen bolig, at blive en aktiv deltager i samfundet, samt at finde den rette vej til arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Du vil også få mulighed for at deltage i dansk- og matematikundervisning samt temaundervisning i forhold til relevante samfundsemner og praktiske opgaver. STU College har også et Klubtilbud, hvor du sammen med andre unge vil få mulighed for at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter.

Uddannelsen er tilrettelagt med udgangspunkt i dine interesser, behov og drømme for fremtiden, og din uddannelsesplan laves i samarbejde med din UU-vejleder.

Mødetiden er individuelt tilrettelagt og kan justeres efter behov.

Som en del af undervisningen på STU College deltager du ligeledes i praktisk værkstedsundervisning i RessourceCenter Aalborgs produktion på Skjernvej, i Kantinen i Kayerødsgade eller ved GPS'en på Sundsholmen i Nørresundby.

På dit 2. og 3. år på STU College får du mulighed for at komme i virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver. Dette tilrettelægges i samarbejde med din STU vejleder.

Du er velkommen til at komme på besøg på STU College til en snak om hvordan din uddannelse kan sammensættes.

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold