STU College

Praktisk orienteret 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

På STU College tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder og kompetencer, og med fokus på læring og udvikling tilrettelægges uddannelsen ud fra de individuelle behov og ønsker. 

Uddannelsen er basseret på praktisk undervisning i forskellige fag og deltagelse i aktiviteter, som sigter mod at lære eleverne at være selvstændige i forhold til voksenlivet, herunder dagligdagen i egen bolig, at blive aktiv deltager i samfundslivet og at finde den rette vej på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Formålet med at tage uddannelsen på STU College

 • At blive en del af et fællesskab i et ungemiljø
 • At kunne indgå i sociale relationer og begå sig ud fra gældende normer og kulturer
 • At udbygge netværk og have et aktivt fritidsliv
 • At blive klar til at bo i egen bolig eventuelt med støtte og have styr på økonomi og daglige praktiske gøremål som indkøb, madlavning og rengøring
 • At kunne benytte digitale platforme som NemID, e-boks, netbank, sundhed.dk mm.
 • At forbedre og/eller vedligeholde dansk og matematik kundskaber
 • At forbedre egen sundhedstilstand, både fysisk og psykisk
 • At få viden om samfundet for eksempel kultur, politik og religion
 • At blive introduceret til arbejdslivet, forskellige brancher og arbejdsopgaver
 • At få afprøvet ønsker og interesser i forhold til beskæftigelse
 • At mestre ansvar og forpligtelser i forbindelse med arbejde og uddannelse
 • At blive afklaret i forhold til evner, kompetencer og eventuelle skånehensyn til efterfølgende uddannelse eller arbejde 

Indholdet i uddannelsen på STU College:

Der arbejdes ud fra en individuel forløbsplan med specifikke mål, der kan indeholde følgende fag og aktiviteter:

 • Dansk og matematik
 • Boundervisning, samfundsrelevante temaer, sundhed
 • Interne praktikker på RCA’s værksteder – håndværk, køkken, montage m.m.
 • Eksterne praktikker i relevante virksomheder
 • Sociale aktiviteter, herunder klub, ture og fælles måltider.
 • Motion
 • Vejledningssamtaler 

Hvem er vi på STU College

STU College er en del af Ressource Center Aalborg, som har egen ’base’ med undervisnings- og klublokaler på Tarmvej 7.

På STU College er der tilknyttet 2 uddannelsesvejledere, 2 praktikvejledere og 2 dansk- og matematikundervisere. Der er både en uddannelses- og praktikvejleder tilknyttet hver enkelt elev, som guider og støtter eleven igennem uddannelsen. 

Der er mulighed for at komme på besøg på STU College og høre konkret om dagligdagen, samt få en dialog om hvordan din uddannelse kan blive sammensat. 

Værdier på STU College

På STU College har vi 5 grundværdier, som vi arbejder ud fra i vores dagligdag:

Fællesskab: Alle har brug for at være en del af et fællesskab. Det, at være sammen med mennesker, er med til at udvikle vores personlighed og give os glæde. Vi prioriterer derfor at værne om fællesskabet på STU College ved at lave sociale arrangementer, hvorved fællesskabet og sammenholdet styrkes. 

Anerkendelse: Anerkendelse er en vigtig følelse for os som mennesker. Vi har derfor en anerkendende tilgang til vores elever ved at sikre, at alle føler sig set, hørt og mødt, der hvor de er. 

Rummelighed: Rummelighed kræver forståelse, respekt og accept af forskelligheder. Vi arbejder derfor med at sikre, at eleverne tilegner sig flere perspektiver for de forskelligheder, der kan være blandt mennesker. 

Ligeværd: Alle skal føle sig lige så meget værd og have samme rettigheder og vilkår, både på STU College og i resten af samfundet. Vi arbejder derfor med at sikre viden, forståelse og handlekraft hos eleverne, for at give dem de bedste forudsætninger for at opnå følelsen af ligeværd. 

Læring: Læring er at udvikle sig og tilegne sig viden, kompetencer og færdigheder. STU’en er en særligt tilrettelagt uddannelse med fokus på personlige, sociale og faglige kompetencer. Derfor lærer eleverne på STU College det, der er vigtigt og giver menig for den enkelte i eget liv.

Kontakt

 • Kirsten Aagaard Gregersen (STU-vejleder) – 3199 3061
 • Sarah Eybye Jensen (STU-vejleder) – 3199 3073
 • Runi Joensen – (Praktikmentor) – 3199 3064
 • Betina Hansen – (Praktikmentor) – 3199 3071
 • Ole Agger (Teamleder) – 2247 1035
 • Anette Hansen (faglig koordinator) - 9982 3024

Praktiske oplysninger

Undervisning foregår på Tarmvej 7, 9220 Aalborg Øst.

Mødetider og pauser

Mødetiden på STU College er individuelt tilrettelagt. Udgangspunktet er dog, at du skal møde: 

Mandag kl. 8.00 – 14.30  

Tirsdag kl. 8.00 – 12.00 

Onsdag kl. 8.00 – 14.30 

Torsdag kl. 8.00 – 14.30 

Fredag kl. 8.00 – 11.30  

Der er indlagt faste pauser i skemaet, og derudover holdes der pauser efter aftale med STU-vejleder. 

Sygdom og fravær

På STU College er der mødepligt til alle de timer, du har på dit individuelle skema. 

 • Hvis du bliver syg eller af andre grunde ikke kan komme, skal du ringe til STU College på telefon 9931 3000 mellem kl. 8.00 - 8.30
 • Planlagt fravær skal aftales med STU-vejleder i så god tid som muligt 
 • Man har fri til at gå til læge, tandlæge og møder med offentlige myndigheder i relevant omfang.  

Ferie

Afholdelse af ferie aftales individuelt med din STU-vejleder.  

I skoleåret 2020/2021 har STU College dog ferielukket:  

 • Fredag 22. maj (dagen efter Kr. Himmelfart) 
 • Sommerferie: uge 29 og 30 
 • Juleferie: 23. december 2020 til 1. januar 2021 (begge dage inklusiv)

Mad

Du kan enten medbringe madpakke eller købe mad i RCAs kantine på Skjernvej. På Tarmvej har vi en mikroovn og et toastjern, som du kan bruge til din medbragte mad. I kantinen serveres der dagens ret og buffet med kolde og lune retter. Priserne er mellem 15 – 30 kr.  

Om morgenen er det muligt at få gratis morgenmad, hvis du ikke har haft mulighed for at spise hjemmefra. Morgenmaden består af havregryn, cornflakes, mysli med mælk eller yoghurt samt the og kaffe. 

Til særlige arrangementer, for eksempel julefrokost og påskefrokost, vil der blive serveret mad på STU College.

I klubben vil der være mulighed for at købe mad for et symbolsk beløb. Det vil være retter som for eksempel pizza, pitabrød, spaghetti med kødsauce osv.

Arbejdstøj

Når du starter på STU College, får du et sæt arbejdsstøj til brug på værkstederne.  

Sættet består af følgende: 

 • Et par arbejdsbukser 
 • Et par sko 
 • En arbejdsjakke 

Disse ting er din personlige ejendom og skal altid være tilgængeligt, når du skal være på et værksted. Efter endt forløb må du beholde tøjet.  

Arbejdstøj til køkken/kantine udlånes. Det vil sige, det skal afleveres tilbage, når du afslutter din STU.

Arbejdstøjet hentes sammen med en STU-vejleder, når du starter på din uddannelse.

Sikkerhed

Før anvendelse af el- eller motordrevne maskiner på værkstederne, skal en værkstedsmedarbejder instruere i korrekt brug af maskinen; herunder anvendelse af sikkerhedsudstyr. 

Mobiltelefon

Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukket i undervisningstiden. De må dog gerne være tændt i pauserne.  

Motion

Aalborg Kommune har en firmaaftale med Haraldslund Vand- og Kulturhus og Svømmehallen i Gigantium. Man har derfor mulighed for at købe billige billetter til svømmehal og motionscenter. Billetterne kan købes i RCAs administration på Skjernvej 7.  

Rygning

Rygning, herunder brug af e-cigaretter, er ikke tilladt i skoletiden eller på RCAs og STU Colleges område.   

Rusmiddelpolitik

Indtag af alkohol eller andre rusmidler er ikke tilladt i skoletiden på STU College, i klubben eller i forbindelse med ture ude af huset. 

På STU College har vi ligeledes en nul-sukker politik. Det er derfor kun tilladt at spise slik, kage m.m. og drikke sodavand/energidrik, når det er en del af en aktivitet på STU College. 

Befordring

Du har mulighed for at få dækket befordringsudgifter, når du er bevilget en STU. Befordringen kan enten være i form af buskort eller befordringsgodtgørelse efter statens gældende takst. Det er PPR, der bevilger befordring. Kravet for at modtage befordring er, at der skal være 11 km eller derover mellem hjem og uddannelsessted. 

Unge med særligt befordringsbehov (særligt handicap som gør det nødvendigt med transport for eksempel kørestol) kan søge taxa- eller kørselsgodtgørelse efter gældende takst. 

Læs mere om befordringsgodtgørelse i Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kapitel 4.

Økonomi

Som deltager på STU har du mulighed for at søge uddannelseshjælp i Jobcentret. Du er dog først berettiget til uddannelseshjælp fra den dag du fylder 18 år. Taksterne for uddannelseshjælpen i 2020 er henholdsvis 2.728 kr. til hjemmeboende og 6.331 kr. til udeboende. Herudover bevilges der et aktivitetstillæg på henholdsvis 865 kr. og 1.116 kr. 

Uddannelseshjælpen er bagudbetalt og udbetales den sidste hverdag i måneden. Der er mulighed for, at betalingen kan deles op i flere rater, således der udbetales penge enten hver uge eller 2 gange om måneden. 

Du ansøger om uddannelseshjælp ved at henvende dig personligt på Jobcentret. Du skal desuden lave en elektronisk ansøgning. STU-vejlederne er gerne behjælpelige med at søge uddannelseshjælp. 
For at få udbetalt uddannelseshjælp er det vigtigt, at du møder op til undervisningen eller melder afbud inden mødetid. Hvis du udebliver, risikerer du at blive trukket i din uddannelseshjælp eller at skulle tilbagebetale hjælpen. 

Egenbetaling

På STU College kan der være egenbetaling til nogle klubaftner som for eksempel biograftur eller gokart. Prisen vil altid fremgå af klubprogrammet og være i størrelsesordenen 20 - 30 kr. 

Del indhold