Virksomhed

RCA kan hjælpe dig, hvis din virksomhed har brug for at få løst en produktionsopgave i kortere eller længere tid.

Billedet viser en indkørsel

Hvad er RessourceCenter Aalborg (RCA)

RCA er en del af Jobcenter Aalborg/Aalborg Kommune og har som kerneopgave, at hjælpe:

  • virksomheder i Aalborg Kommune med at rekruttere arbejdskraft
  • ledige borgere med at komme i beskæftigelse

RCA er samtidigt også en ordreproducerende virksomhed, hvor kvalitet og leveringssikkerhed skal være en selvfølge for kunden. RCA har en stor kapacitet til rådighed inden for en bred vifte af produktion og logistik.

Billedet viser et lager

RCAs kunder kommer fra mange forskellige brancher og er en blanding af mindre og større (kendte) virksomheder. Kunderne har lært os at kende som en troværdig og professionel samarbejdspartner, og mange af vores kunder udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet, hvor de fremhæver, at dette tilsvarer samarbejdet til deres øvrige samarbejdspartnere – herunder private virksomheder.

For at vores kunder får den bedste oplevelse, tilbyder vi, at vores kundekoordinator kommer på et uforpligtende besøg og ser på den opgave, der skal løses. Derudover er vores kunder også altid meget velkommen til at besøge os for at se vores lokaliteter – herunder produktionsfaciliteter med udstyr og kompetencer til at hjælpe med den ønskede opgave.

Det er vigtigt for RCA, at vores kunder hurtigt modtager en afklaring på, om vi kan løse den stillede opgave eller om den ligger uden for vores kompetenceområde. Derfor vil du hurtigt få en tilbagemelding på, om vi kan indgå i et samarbejde.

Hvilke opgaver løser vi i produktionen

  • Montage- og pakkeopgaver i store serier
  • Indledende delproduktion af emner – virksomheden færdigproducerer selv
  • Metalopgaver såsom afkortning og boring
  • Produktionsopgaver inden for træbranchen
  • Forskellige processer inden for lager og logistik

Har din virksomhed brug for ekstra kapacitet til produktionsopgaver i en kortere eller længere periode, så er RCA måske løsningen. Hvad enten det drejer sig om få eller mange emner, indgår RCA gerne i opgaveløsningen. Du har opgaven - vi har kapaciteten til at løse den!

Produktionen kan være baseret på styklister, procesbeskrivelser eller mastermodel, hvor vi udarbejder relevant produktionsgrundlag for at sikre, at opgaven løses til din tilfredshed. Løbende kvalitetskontrol under processen er naturligvis en selvfølge, og det er uanset, om det er kvalitetssortering, ompakning af emner, delproduktion, montering, optimering m.m. 

Print alle punkter

Salgs- og leveringsbetingelser

Alm. salgs- og leveringsbetingelser for RessourceCenter Aalborg

Det skal indledningsvis præciseres at aftalen indgås med RessourceCenter Aalborg, der er en institution under Aalborg Kommune (i det følgende benævnt ”sælger”)

Indbetaling ifølge faktura sker derimod direkte til Aalborg Kommune, og det er Aalborg Kommunes økonomikontor, der registrerer, om betaling har fundet sted, og udsteder rykkere i tilfælde af manglende betaling.

Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig, gensidig aftale, sker ethvert salg fra vores forretning på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser eller enkelte kontraktvilkår i øvrigt har kun virkning mellem parterne, hvis de er accepteret skriftligt af sælger.

Kontaktperson/yderligere oplysninger kontakt:

RCA
Produktionsleder Michael Kauslund, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst.
Telefon 22 71 17 42

Print alle punkter

Værksteder

Print alle punkter

Del indhold